A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 0.53% 0.56% 0.59% 0.62% 0.65% 0.68% 0.71% 0.74% 0.77% 0.80%
danych 0.55% 0.58% 0.61% 0.64% 0.67% 0.70% 0.73% 0.76% 0.79% 0.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:73
% 0.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  51  0.67
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  0.83
Zapolice 4 089  651  651  630  0.79
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  0.53
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  73  0.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 11 15.07 0.10
KWAŚNIEWSKI Aleksander 42 57.53 0.39
DYDYCZ Michał Karol 1 1.37 0.01
KOLBUSZ Paulina Diana 3 4.11 0.03
ROSZATYCKI Piotr Kamil 1 1.37 0.01
KAMIŃSKA Magdalena Maria 7 9.59 0.06
SZEWCZYK Kinga 6 8.22 0.06
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 2 2.74 0.02