A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 0.73% 0.83% 0.93% 1.04% 1.14% 1.24% 1.34% 1.44% 1.55% 1.65%
danych 0.82% 0.92% 1.03% 1.13% 1.23% 1.33% 1.43% 1.54% 1.64% 1.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:118
% 1.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  85  1.11
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  0.73
Zapolice 4 089  651  651  630  11  1.75
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  15  0.89
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  118  1.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 50 42.37 0.46
WALISZEWSKI Jan Nikodem 12 10.17 0.11
ŻARNECKI Adrian Iwo 11 9.32 0.10
HEJNIAK Sebastian Patryk 10 8.47 0.09
BERNAT Patrycja 7 5.93 0.06
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0 0.00 0.00
MONETA Katarzyna Justyna 6 5.08 0.06
CHYBAŁA Karolina Marianna 1 0.85 0.01
JABŁOŃSKI Wojciech 5 4.24 0.05
NOWACKA Monika 16 13.56 0.15