A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat zgierski 

zgierski
brak 5.10% 5.56% 6.03% 6.49% 6.95% 7.42% 7.88% 8.34% 8.80% 9.27%
danych 5.55% 6.02% 6.48% 6.94% 7.41% 7.87% 8.33% 8.79% 9.26% 9.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:132 745
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 536
Liczba ważnych kart:30 530
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:29 626
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:2 221
% 7.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głowno 12 123  2 478  2 477  2 425  184  7.59
Ozorków 16 252  3 121  3 121  3 010  293  9.73
Zgierz 46 580  11 292  11 289  10 961  917  8.37
Aleksandrów Łódzki 23 594  5 893  5 891  5 727  358  6.25
Głowno 3 954  706  706  687  40  5.82
Ozorków 5 618  1 320  1 320  1 256  64  5.10
Parzęczew 4 084  804  804  778  72  9.25
Stryków 10 005  2 187  2 187  2 131  150  7.04
Zgierz 10 535  2 735  2 735  2 651  143  5.39
Ogółem 132 745  30 536  30 530  29 626  2 221  7.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 885 39.85 2.99
MATUSZAK Grzegorz Jan 389 17.51 1.31
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 39 1.76 0.13
BORZĘCKA Jolanta Maria 60 2.70 0.20
KARCZ Tadeusz 36 1.62 0.12
DĘBSKA Anna Janina 82 3.69 0.28
ROZPARA Tadeusz 13 0.59 0.04
DZIEMDZIELA Paweł 566 25.48 1.91
WOJTCZAK Dorota Barbara 52 2.34 0.18
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 99 4.46 0.33