A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat zgierski 

zgierski
brak 1.48% 1.61% 1.74% 1.87% 2.00% 2.13% 2.26% 2.39% 2.52% 2.65%
danych 1.60% 1.73% 1.86% 1.99% 2.12% 2.25% 2.38% 2.51% 2.64% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:132 745
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 536
Liczba ważnych kart:30 530
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:29 626
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:703
% 2.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głowno 12 123  2 478  2 477  2 425  36  1.48
Ozorków 16 252  3 121  3 121  3 010  73  2.43
Zgierz 46 580  11 292  11 289  10 961  305  2.78
Aleksandrów Łódzki 23 594  5 893  5 891  5 727  117  2.04
Głowno 3 954  706  706  687  14  2.04
Ozorków 5 618  1 320  1 320  1 256  29  2.31
Parzęczew 4 084  804  804  778  17  2.19
Stryków 10 005  2 187  2 187  2 131  47  2.21
Zgierz 10 535  2 735  2 735  2 651  65  2.45
Ogółem 132 745  30 536  30 530  29 626  703  2.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 221 31.44 0.75
MAKOWSKI Krzysztof Michał 177 25.18 0.60
ŁUCZAK Agnieszka Maria 62 8.82 0.21
KRAWCZYK Michał 15 2.13 0.05
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 22 3.13 0.07
KOZAK Rafał Piotr 15 2.13 0.05
DIDOWICZ Anna 69 9.82 0.23
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 20 2.84 0.07
WYPYCH Ewelina 36 5.12 0.12
PACHOLSKI Michał Tomasz 66 9.39 0.22