A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat zgierski 

zgierski
brak 0.44% 0.55% 0.66% 0.78% 0.89% 1.00% 1.11% 1.22% 1.34% 1.45%
danych 0.54% 0.65% 0.77% 0.88% 0.99% 1.10% 1.21% 1.33% 1.44% 1.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:132 745
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 536
Liczba ważnych kart:30 530
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:29 626
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:359
% 1.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głowno 12 123  2 478  2 477  2 425  20  0.82
Ozorków 16 252  3 121  3 121  3 010  47  1.56
Zgierz 46 580  11 292  11 289  10 961  156  1.42
Aleksandrów Łódzki 23 594  5 893  5 891  5 727  53  0.93
Głowno 3 954  706  706  687  0.44
Ozorków 5 618  1 320  1 320  1 256  11  0.88
Parzęczew 4 084  804  804  778  0.64
Stryków 10 005  2 187  2 187  2 131  27  1.27
Zgierz 10 535  2 735  2 735  2 651  37  1.40
Ogółem 132 745  30 536  30 530  29 626  359  1.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 194 54.04 0.65
WALISZEWSKI Jan Nikodem 59 16.43 0.20
ŻARNECKI Adrian Iwo 12 3.34 0.04
HEJNIAK Sebastian Patryk 11 3.06 0.04
BERNAT Patrycja 13 3.62 0.04
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 6 1.67 0.02
MONETA Katarzyna Justyna 15 4.18 0.05
CHYBAŁA Karolina Marianna 9 2.51 0.03
JABŁOŃSKI Wojciech 18 5.01 0.06
NOWACKA Monika 22 6.13 0.07