A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat zgierski 

zgierski
brak 31.05% 32.56% 34.07% 35.58% 37.09% 38.60% 40.10% 41.61% 43.12% 44.63%
danych 32.55% 34.06% 35.57% 37.08% 38.59% 40.09% 41.60% 43.11% 44.62% 46.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:132 745
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 536
Liczba ważnych kart:30 530
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:29 626
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:10 475
% 35.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głowno 12 123  2 478  2 477  2 425  908  37.44
Ozorków 16 252  3 121  3 121  3 010  1 225  40.70
Zgierz 46 580  11 292  11 289  10 961  3 664  33.43
Aleksandrów Łódzki 23 594  5 893  5 891  5 727  1 778  31.05
Głowno 3 954  706  706  687  317  46.14
Ozorków 5 618  1 320  1 320  1 256  556  44.27
Parzęczew 4 084  804  804  778  292  37.53
Stryków 10 005  2 187  2 187  2 131  740  34.73
Zgierz 10 535  2 735  2 735  2 651  995  37.53
Ogółem 132 745  30 536  30 530  29 626  10 475  35.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 7 039 67.20 23.76
KRUPA Urszula Irena 506 4.83 1.71
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 690 6.59 2.33
POLAK Piotr Stanisław 313 2.99 1.06
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 58 0.55 0.20
TELUS Robert 38 0.36 0.13
KOPERSKA Iwona Edyta 61 0.58 0.21
GRABEK Anna Małgorzata 53 0.51 0.18
OLEJNIK Wiesława Helena 53 0.51 0.18
MATUSZEWSKI Marek 1 664 15.89 5.62