A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 3.03% 3.32% 3.61% 3.90% 4.19% 4.48% 4.77% 5.06% 5.35% 5.64%
danych 3.31% 3.60% 3.89% 4.18% 4.47% 4.76% 5.05% 5.34% 5.63% 5.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:255
% 4.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  2 107  125  5.93
Brzeziny 4 340  916  916  893  37  4.14
Dmosin 3 779  690  690  659  31  4.70
Jeżów 2 807  743  743  727  22  3.03
Rogów 3 889  824  824  800  40  5.00
Ogółem 24 994  5 356  5 345  5 186  255  4.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 121 47.45 2.33
MATUSZAK Grzegorz Jan 72 28.24 1.39
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 18 7.06 0.35
BORZĘCKA Jolanta Maria 9 3.53 0.17
KARCZ Tadeusz 8 3.14 0.15
DĘBSKA Anna Janina 8 3.14 0.15
ROZPARA Tadeusz 0 0.00 0.00
DZIEMDZIELA Paweł 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Dorota Barbara 7 2.75 0.13
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 12 4.71 0.23