A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 0.76% 0.83% 0.90% 0.97% 1.04% 1.11% 1.18% 1.25% 1.32% 1.39%
danych 0.82% 0.89% 0.96% 1.03% 1.10% 1.17% 1.24% 1.31% 1.38% 1.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:55
% 1.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  2 107  24  1.14
Brzeziny 4 340  916  916  893  13  1.46
Dmosin 3 779  690  690  659  0.76
Jeżów 2 807  743  743  727  0.83
Rogów 3 889  824  824  800  0.88
Ogółem 24 994  5 356  5 345  5 186  55  1.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 34 61.82 0.66
WALISZEWSKI Jan Nikodem 4 7.27 0.08
ŻARNECKI Adrian Iwo 0 0.00 0.00
HEJNIAK Sebastian Patryk 4 7.27 0.08
BERNAT Patrycja 3 5.45 0.06
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0 0.00 0.00
MONETA Katarzyna Justyna 1 1.82 0.02
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 5 9.09 0.10
NOWACKA Monika 4 7.27 0.08