A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 39.30% 40.64% 41.98% 43.31% 44.65% 45.99% 47.33% 48.67% 50.00% 51.34%
danych 40.63% 41.97% 43.30% 44.64% 45.98% 47.32% 48.66% 49.99% 51.33% 52.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:2 420
% 46.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  2 107  995  47.22
Brzeziny 4 340  916  916  893  412  46.14
Dmosin 3 779  690  690  659  259  39.30
Jeżów 2 807  743  743  727  383  52.68
Rogów 3 889  824  824  800  371  46.38
Ogółem 24 994  5 356  5 345  5 186  2 420  46.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 2 109 87.15 40.67
KRUPA Urszula Irena 92 3.80 1.77
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 87 3.60 1.68
POLAK Piotr Stanisław 23 0.95 0.44
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 5 0.21 0.10
TELUS Robert 24 0.99 0.46
KOPERSKA Iwona Edyta 10 0.41 0.19
GRABEK Anna Małgorzata 23 0.95 0.44
OLEJNIK Wiesława Helena 13 0.54 0.25
MATUSZEWSKI Marek 34 1.40 0.66