A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat bocheński 

bocheński
brak 7.76% 8.47% 9.19% 9.90% 10.61% 11.33% 12.04% 12.75% 13.46% 14.18%
danych 8.46% 9.18% 9.89% 10.60% 11.32% 12.03% 12.74% 13.45% 14.17% 14.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:82 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 942
Liczba ważnych kart:19 933
Frekwencja wyborcza:24.31%
Liczba głosów ważnych:19 195
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:2 178
% 11.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bochnia 23 694  6 444  6 438  6 235  484  7.76
Bochnia 15 167  3 091  3 091  2 979  370  12.42
Drwinia 5 175  1 071  1 071  1 017  124  12.19
Lipnica Murowana 4 376  973  972  924  126  13.64
Łapanów 6 045  1 286  1 285  1 212  140  11.55
Nowy Wiśnicz 10 720  2 639  2 639  2 507  352  14.04
Rzezawa 8 649  1 970  1 969  1 914  246  12.85
Trzciana 4 157  1 024  1 024  997  126  12.64
Żegocina 4 065  1 444  1 444  1 410  210  14.89
Ogółem 82 048  19 942  19 933  19 195  2 178  11.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 1 948 89.44 10.15
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 14 0.64 0.07
MULARCZYK Arkadiusz 73 3.35 0.38
SIARKA Edward 21 0.96 0.11
MALEC Lucyna 27 1.24 0.14
KIJ Beata Elżbieta 5 0.23 0.03
GILARSKI Mirosław Jan 8 0.37 0.04
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 13 0.60 0.07
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 13 0.60 0.07
RAKOCZY Agnieszka Edyta 56 2.57 0.29