A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat bocheński 

bocheński
brak 4.96% 5.38% 5.80% 6.21% 6.63% 7.05% 7.47% 7.89% 8.30% 8.72%
danych 5.37% 5.79% 6.20% 6.62% 7.04% 7.46% 7.88% 8.29% 8.71% 9.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:82 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 942
Liczba ważnych kart:19 933
Frekwencja wyborcza:24.31%
Liczba głosów ważnych:19 195
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:1 387
% 7.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bochnia 23 694  6 444  6 438  6 235  477  7.65
Bochnia 15 167  3 091  3 091  2 979  238  7.99
Drwinia 5 175  1 071  1 071  1 017  64  6.29
Lipnica Murowana 4 376  973  972  924  56  6.06
Łapanów 6 045  1 286  1 285  1 212  94  7.76
Nowy Wiśnicz 10 720  2 639  2 639  2 507  156  6.22
Rzezawa 8 649  1 970  1 969  1 914  175  9.14
Trzciana 4 157  1 024  1 024  997  57  5.72
Żegocina 4 065  1 444  1 444  1 410  70  4.96
Ogółem 82 048  19 942  19 933  19 195  1 387  7.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 967 69.72 5.04
BIELAN Adam Jerzy 68 4.90 0.35
PUCHAŁA Jan 36 2.60 0.19
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 28 2.02 0.15
CIEŚLAK Michał 14 1.01 0.07
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 5 0.36 0.03
AUGUSTYN Paweł Piotr 16 1.15 0.08
JÓŹWIK Anna Irena 4 0.29 0.02
SADKIEWICZ Łukasz 9 0.65 0.05
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 240 17.30 1.25