A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat bocheński 

bocheński
brak 0.11% 0.42% 0.73% 1.04% 1.35% 1.67% 1.98% 2.29% 2.60% 2.91%
danych 0.41% 0.72% 1.03% 1.34% 1.66% 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:82 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 942
Liczba ważnych kart:19 933
Frekwencja wyborcza:24.31%
Liczba głosów ważnych:19 195
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:251
% 1.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bochnia 23 694  6 444  6 438  6 235  76  1.22
Bochnia 15 167  3 091  3 091  2 979  41  1.38
Drwinia 5 175  1 071  1 071  1 017  18  1.77
Lipnica Murowana 4 376  973  972  924  0.11
Łapanów 6 045  1 286  1 285  1 212  39  3.22
Nowy Wiśnicz 10 720  2 639  2 639  2 507  32  1.28
Rzezawa 8 649  1 970  1 969  1 914  22  1.15
Trzciana 4 157  1 024  1 024  997  0.90
Żegocina 4 065  1 444  1 444  1 410  13  0.92
Ogółem 82 048  19 942  19 933  19 195  251  1.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 132 52.59 0.69
KLUSKA Łukasz Dominik 16 6.37 0.08
KENIG Jerzy 6 2.39 0.03
KASIŃSKI Szymon Witold 63 25.10 0.33
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 3 1.20 0.02
PROCHOWNIK Marlena Anna 9 3.59 0.05
DOBROWOLSKI Witold Jan 7 2.79 0.04
JEDYNAK Małgorzata 9 3.59 0.05
DĘBEK Monika Anna 2 0.80 0.01
KOBYLAS Krzysztof Piotr 4 1.59 0.02