A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat brzeski 

brzeski
brak 0.81% 1.05% 1.28% 1.52% 1.75% 1.99% 2.22% 2.46% 2.69% 2.93%
danych 1.04% 1.27% 1.51% 1.74% 1.98% 2.21% 2.45% 2.68% 2.92% 3.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 230
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 971
Liczba ważnych kart:17 968
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:17 286
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:290
% 1.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzęcin 6 699  1 580  1 580  1 510  25  1.66
Brzesko 29 044  7 833  7 832  7 594  135  1.78
Czchów 7 514  1 790  1 790  1 732  22  1.27
Dębno 11 399  2 789  2 787  2 656  41  1.54
Gnojnik 5 913  1 422  1 422  1 350  11  0.81
Iwkowa 4 820  1 133  1 133  1 085  13  1.20
Szczurowa 7 841  1 424  1 424  1 359  43  3.16
Ogółem 73 230  17 971  17 968  17 286  290  1.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 163 56.21 0.94
BIŃCZYCKA Elżbieta 18 6.21 0.10
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 7 2.41 0.04
MARENIN Małgorzata Diana 8 2.76 0.05
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 7 2.41 0.04
ŻAK Monika Małgorzata 14 4.83 0.08
ZIMNIAK Robert Roman 5 1.72 0.03
MATHEA Anna Krystyna 4 1.38 0.02
WĄTROBA Sebastian Gabriel 57 19.66 0.33
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 7 2.41 0.04