A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat chrzanowski 

chrzanowski
brak 4.79% 5.11% 5.43% 5.76% 6.08% 6.40% 6.72% 7.04% 7.37% 7.69%
danych 5.10% 5.42% 5.75% 6.07% 6.39% 6.71% 7.03% 7.36% 7.68% 8.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:103 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 141
Liczba ważnych kart:23 133
Frekwencja wyborcza:22.35%
Liczba głosów ważnych:22 279
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:1 269
% 5.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Alwernia 10 372  2 101  2 101  2 009  161  8.01
Babice 7 366  1 471  1 471  1 399  103  7.36
Chrzanów 39 232  9 489  9 485  9 184  440  4.79
Libiąż 18 374  3 817  3 817  3 648  224  6.14
Trzebinia 28 189  6 263  6 259  6 039  341  5.65
Ogółem 103 533  23 141  23 133  22 279  1 269  5.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 1 099 86.60 4.93
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 19 1.50 0.09
MULARCZYK Arkadiusz 38 2.99 0.17
SIARKA Edward 13 1.02 0.06
MALEC Lucyna 26 2.05 0.12
KIJ Beata Elżbieta 11 0.87 0.05
GILARSKI Mirosław Jan 6 0.47 0.03
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 18 1.42 0.08
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 15 1.18 0.07
RAKOCZY Agnieszka Edyta 24 1.89 0.11