A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat chrzanowski 

chrzanowski
brak 3.83% 4.11% 4.38% 4.66% 4.93% 5.21% 5.48% 5.76% 6.03% 6.31%
danych 4.10% 4.37% 4.65% 4.92% 5.20% 5.47% 5.75% 6.02% 6.30% 6.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:103 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 141
Liczba ważnych kart:23 133
Frekwencja wyborcza:22.35%
Liczba głosów ważnych:22 279
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:1 231
% 5.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Alwernia 10 372  2 101  2 101  2 009  77  3.83
Babice 7 366  1 471  1 471  1 399  57  4.07
Chrzanów 39 232  9 489  9 485  9 184  604  6.58
Libiąż 18 374  3 817  3 817  3 648  149  4.08
Trzebinia 28 189  6 263  6 259  6 039  344  5.70
Ogółem 103 533  23 141  23 133  22 279  1 231  5.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 473 38.42 2.12
BIŃCZYCKA Elżbieta 62 5.04 0.28
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 23 1.87 0.10
MARENIN Małgorzata Diana 5 0.41 0.02
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 44 3.57 0.20
ŻAK Monika Małgorzata 31 2.52 0.14
ZIMNIAK Robert Roman 15 1.22 0.07
MATHEA Anna Krystyna 19 1.54 0.09
WĄTROBA Sebastian Gabriel 539 43.79 2.42
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 20 1.62 0.09