A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat chrzanowski 

chrzanowski
brak 0.79% 0.90% 1.01% 1.11% 1.22% 1.33% 1.44% 1.55% 1.65% 1.76%
danych 0.89% 1.00% 1.10% 1.21% 1.32% 1.43% 1.54% 1.64% 1.75% 1.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:103 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 141
Liczba ważnych kart:23 133
Frekwencja wyborcza:22.35%
Liczba głosów ważnych:22 279
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:295
% 1.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Alwernia 10 372  2 101  2 101  2 009  23  1.14
Babice 7 366  1 471  1 471  1 399  11  0.79
Chrzanów 39 232  9 489  9 485  9 184  103  1.12
Libiąż 18 374  3 817  3 817  3 648  45  1.23
Trzebinia 28 189  6 263  6 259  6 039  113  1.87
Ogółem 103 533  23 141  23 133  22 279  295  1.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 174 58.98 0.78
KLUSKA Łukasz Dominik 23 7.80 0.10
KENIG Jerzy 6 2.03 0.03
KASIŃSKI Szymon Witold 16 5.42 0.07
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 10 3.39 0.04
PROCHOWNIK Marlena Anna 10 3.39 0.04
DOBROWOLSKI Witold Jan 8 2.71 0.04
JEDYNAK Małgorzata 23 7.80 0.10
DĘBEK Monika Anna 11 3.73 0.05
KOBYLAS Krzysztof Piotr 14 4.75 0.06