A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat dąbrowski 

dąbrowski
brak 0.31% 0.48% 0.64% 0.81% 0.97% 1.14% 1.30% 1.47% 1.63% 1.80%
danych 0.47% 0.63% 0.80% 0.96% 1.13% 1.29% 1.46% 1.62% 1.79% 1.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 969
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 347
Liczba ważnych kart:9 344
Frekwencja wyborcza:19.49%
Liczba głosów ważnych:8 992
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:117
% 1.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesław 2 363  380  380  367  1.36
Dąbrowa Tarnowska 16 937  3 427  3 427  3 339  49  1.47
Gręboszów 2 964  660  660  644  0.31
Mędrzechów 2 882  534  533  509  10  1.96
Olesno 6 333  1 170  1 170  1 121  15  1.34
Radgoszcz 5 768  1 250  1 249  1 185  15  1.27
Szczucin 10 722  1 926  1 925  1 827  21  1.15
Ogółem 47 969  9 347  9 344  8 992  117  1.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 51 43.59 0.57
BIŃCZYCKA Elżbieta 10 8.55 0.11
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 5 4.27 0.06
MARENIN Małgorzata Diana 5 4.27 0.06
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 4 3.42 0.04
ŻAK Monika Małgorzata 4 3.42 0.04
ZIMNIAK Robert Roman 1 0.85 0.01
MATHEA Anna Krystyna 3 2.56 0.03
WĄTROBA Sebastian Gabriel 33 28.21 0.37
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 1 0.85 0.01