A  A+ A+

Powiat gorlicki 

gorlicki
brak 18.87% 19.92% 20.98% 22.03% 23.08% 24.14% 25.19% 26.24% 27.29% 28.35%
danych 19.91% 20.97% 22.02% 23.07% 24.13% 25.18% 26.23% 27.28% 28.34% 29.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 623
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 645
Liczba ważnych kart:20 639
Frekwencja wyborcza:23.56%
Liczba głosów ważnych:19 731
% głosów ważnych:95.60%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  320  1.62
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 188  6.02
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  82  0.42
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 322  6.70
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 162  16.03
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  843  4.27
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  944  4.78
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  8 786  44.53
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  2 736  13.87
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  348  1.76
  Komitety razem 19 731  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Gorlice 23 717  6 190  6 189  26.10  5 975  96.54
Biecz 13 830  2 917  2 916  21.08  2 803  96.12
Bobowa 7 251  1 859  1 859  25.64  1 761  94.73
Gorlice 13 632  3 020  3 017  22.13  2 870  95.13
Lipinki 5 498  1 370  1 370  24.92  1 296  94.60
Łużna 6 589  1 445  1 444  21.92  1 362  94.32
Moszczenica 3 857  728  728  18.87  692  95.05
Ropa 4 034  1 186  1 186  29.40  1 118  94.27
Sękowa 4 007  900  900  22.46  866  96.22
Uście Gorlickie 5 208  1 030  1 030  19.78  988  95.92
Powiat ogółem 87 623  20 645  20 639  23.55  19 731  95.60