A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat gorlicki 

gorlicki
brak 1.11% 1.25% 1.38% 1.52% 1.65% 1.79% 1.92% 2.06% 2.19% 2.33%
danych 1.24% 1.37% 1.51% 1.64% 1.78% 1.91% 2.05% 2.18% 2.32% 2.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 623
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 645
Liczba ważnych kart:20 639
Frekwencja wyborcza:23.56%
Liczba głosów ważnych:19 731
% głosów ważnych:95.60%
Liczba głosów na listy komitetu:348
% 1.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gorlice 23 717  6 190  6 189  5 975  121  2.03
Biecz 13 830  2 917  2 916  2 803  31  1.11
Bobowa 7 251  1 859  1 859  1 761  25  1.42
Gorlice 13 632  3 020  3 017  2 870  57  1.99
Lipinki 5 498  1 370  1 370  1 296  20  1.54
Łużna 6 589  1 445  1 444  1 362  18  1.32
Moszczenica 3 857  728  728  692  17  2.46
Ropa 4 034  1 186  1 186  1 118  24  2.15
Sękowa 4 007  900  900  866  13  1.50
Uście Gorlickie 5 208  1 030  1 030  988  22  2.23
Ogółem 87 623  20 645  20 639  19 731  348  1.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 242 69.54 1.23
KLUSKA Łukasz Dominik 38 10.92 0.19
KENIG Jerzy 3 0.86 0.02
KASIŃSKI Szymon Witold 8 2.30 0.04
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 6 1.72 0.03
PROCHOWNIK Marlena Anna 6 1.72 0.03
DOBROWOLSKI Witold Jan 8 2.30 0.04
JEDYNAK Małgorzata 14 4.02 0.07
DĘBEK Monika Anna 8 2.30 0.04
KOBYLAS Krzysztof Piotr 15 4.31 0.08