A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat limanowski 

limanowski
brak 0.41% 0.51% 0.62% 0.72% 0.83% 0.93% 1.03% 1.14% 1.24% 1.35%
danych 0.50% 0.61% 0.71% 0.82% 0.92% 1.02% 1.13% 1.23% 1.34% 1.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 390
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 676
Liczba ważnych kart:25 669
Frekwencja wyborcza:26.36%
Liczba głosów ważnych:24 594
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:216
% 0.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Limanowa 12 032  3 691  3 691  3 571  38  1.06
Mszana Dolna 6 113  1 650  1 650  1 588  23  1.45
Dobra 7 588  1 767  1 766  1 678  0.42
Jodłownik 6 493  1 580  1 578  1 495  17  1.14
Kamienica 5 842  1 152  1 152  1 094  11  1.01
Laskowa 5 840  2 000  2 000  1 940  0.41
Limanowa 18 449  4 902  4 902  4 699  45  0.96
Łukowica 7 272  2 051  2 049  1 941  12  0.62
Mszana Dolna 12 985  2 985  2 983  2 837  24  0.85
Niedźwiedź 5 328  981  981  950  13  1.37
Słopnice 4 516  1 114  1 114  1 062  0.85
Tymbark 4 932  1 803  1 803  1 739  0.52
Ogółem 97 390  25 676  25 669  24 594  216  0.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 108 50.00 0.44
BIŃCZYCKA Elżbieta 32 14.81 0.13
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 9 4.17 0.04
MARENIN Małgorzata Diana 5 2.31 0.02
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 4 1.85 0.02
ŻAK Monika Małgorzata 10 4.63 0.04
ZIMNIAK Robert Roman 11 5.09 0.04
MATHEA Anna Krystyna 4 1.85 0.02
WĄTROBA Sebastian Gabriel 29 13.43 0.12
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 4 1.85 0.02