A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat limanowski 

limanowski
brak 0.57% 0.72% 0.86% 1.01% 1.15% 1.30% 1.44% 1.59% 1.73% 1.88%
danych 0.71% 0.85% 1.00% 1.14% 1.29% 1.43% 1.58% 1.72% 1.87% 2.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 390
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 676
Liczba ważnych kart:25 669
Frekwencja wyborcza:26.36%
Liczba głosów ważnych:24 594
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:300
% 1.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Limanowa 12 032  3 691  3 691  3 571  53  1.48
Mszana Dolna 6 113  1 650  1 650  1 588  32  2.02
Dobra 7 588  1 767  1 766  1 678  22  1.31
Jodłownik 6 493  1 580  1 578  1 495  22  1.47
Kamienica 5 842  1 152  1 152  1 094  20  1.83
Laskowa 5 840  2 000  2 000  1 940  27  1.39
Limanowa 18 449  4 902  4 902  4 699  43  0.92
Łukowica 7 272  2 051  2 049  1 941  11  0.57
Mszana Dolna 12 985  2 985  2 983  2 837  37  1.30
Niedźwiedź 5 328  981  981  950  10  1.05
Słopnice 4 516  1 114  1 114  1 062  11  1.04
Tymbark 4 932  1 803  1 803  1 739  12  0.69
Ogółem 97 390  25 676  25 669  24 594  300  1.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 187 62.33 0.76
KLUSKA Łukasz Dominik 31 10.33 0.13
KENIG Jerzy 7 2.33 0.03
KASIŃSKI Szymon Witold 19 6.33 0.08
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 6 2.00 0.02
PROCHOWNIK Marlena Anna 7 2.33 0.03
DOBROWOLSKI Witold Jan 7 2.33 0.03
JEDYNAK Małgorzata 17 5.67 0.07
DĘBEK Monika Anna 9 3.00 0.04
KOBYLAS Krzysztof Piotr 10 3.33 0.04