A  A+ A+

Powiat miechowski 

miechowski
brak 13.66% 14.45% 15.24% 16.03% 16.82% 17.62% 18.41% 19.20% 19.99% 20.78%
danych 14.44% 15.23% 16.02% 16.81% 17.61% 18.40% 19.19% 19.98% 20.77% 21.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 638
Liczba ważnych kart:7 634
Frekwencja wyborcza:18.64%
Liczba głosów ważnych:7 348
% głosów ważnych:96.25%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  191  2.60
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  670  9.12
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  41  0.56
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  641  8.72
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 082  14.73
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  476  6.48
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 281  17.43
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 182  29.70
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  671  9.13
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  113  1.54
  Komitety razem 7 348  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Charsznica 6 275  1 021  1 020  16.25  977  95.78
Gołcza 5 146  991  990  19.24  940  94.95
Kozłów 3 974  543  543  13.66  526  96.87
Książ Wielki 4 355  799  799  18.35  763  95.49
Miechów 16 088  3 472  3 470  21.57  3 353  96.63
Racławice 2 057  306  306  14.88  299  97.71
Słaboszów 3 085  506  506  16.40  490  96.84
Powiat ogółem 40 980  7 638  7 634  18.63  7 348  96.25