A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat miechowski 

miechowski
brak 0.51% 0.69% 0.86% 1.04% 1.22% 1.40% 1.57% 1.75% 1.93% 2.10%
danych 0.68% 0.85% 1.03% 1.21% 1.39% 1.56% 1.74% 1.92% 2.09% 2.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 638
Liczba ważnych kart:7 634
Frekwencja wyborcza:18.64%
Liczba głosów ważnych:7 348
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:113
% 1.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Charsznica 6 275  1 021  1 020  977  0.51
Gołcza 5 146  991  990  940  20  2.13
Kozłów 3 974  543  543  526  12  2.28
Książ Wielki 4 355  799  799  763  10  1.31
Miechów 16 088  3 472  3 470  3 353  60  1.79
Racławice 2 057  306  306  299  1.00
Słaboszów 3 085  506  506  490  0.61
Ogółem 40 980  7 638  7 634  7 348  113  1.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 70 61.95 0.95
KLUSKA Łukasz Dominik 8 7.08 0.11
KENIG Jerzy 3 2.65 0.04
KASIŃSKI Szymon Witold 2 1.77 0.03
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 5 4.42 0.07
PROCHOWNIK Marlena Anna 3 2.65 0.04
DOBROWOLSKI Witold Jan 7 6.19 0.10
JEDYNAK Małgorzata 8 7.08 0.11
DĘBEK Monika Anna 3 2.65 0.04
KOBYLAS Krzysztof Piotr 4 3.54 0.05