A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat myślenicki 

myślenicki
brak 8.37% 9.07% 9.77% 10.47% 11.17% 11.87% 12.56% 13.26% 13.96% 14.66%
danych 9.06% 9.76% 10.46% 11.16% 11.86% 12.55% 13.25% 13.95% 14.65% 15.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 032
Liczba ważnych kart:24 022
Frekwencja wyborcza:25.06%
Liczba głosów ważnych:23 184
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:2 561
% 11.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobczyce 11 613  2 812  2 811  2 742  311  11.34
Lubień 7 479  1 925  1 922  1 856  285  15.36
Myślenice 33 646  9 394  9 391  9 127  764  8.37
Pcim 8 362  2 471  2 470  2 361  337  14.27
Raciechowice 4 951  896  896  846  98  11.58
Siepraw 6 511  1 526  1 526  1 480  165  11.15
Sułkowice 11 247  2 218  2 217  2 099  254  12.10
Tokarnia 6 536  1 650  1 650  1 576  227  14.40
Wiśniowa 5 537  1 140  1 139  1 097  120  10.94
Ogółem 95 882  24 032  24 022  23 184  2 561  11.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 2 359 92.11 10.18
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 17 0.66 0.07
MULARCZYK Arkadiusz 40 1.56 0.17
SIARKA Edward 47 1.84 0.20
MALEC Lucyna 25 0.98 0.11
KIJ Beata Elżbieta 16 0.62 0.07
GILARSKI Mirosław Jan 9 0.35 0.04
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 7 0.27 0.03
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 3 0.12 0.01
RAKOCZY Agnieszka Edyta 38 1.48 0.16