A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat myślenicki 

myślenicki
brak 0.64% 0.77% 0.89% 1.02% 1.14% 1.27% 1.39% 1.52% 1.64% 1.77%
danych 0.76% 0.88% 1.01% 1.13% 1.26% 1.38% 1.51% 1.63% 1.76% 1.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 032
Liczba ważnych kart:24 022
Frekwencja wyborcza:25.06%
Liczba głosów ważnych:23 184
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:325
% 1.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobczyce 11 613  2 812  2 811  2 742  34  1.24
Lubień 7 479  1 925  1 922  1 856  25  1.35
Myślenice 33 646  9 394  9 391  9 127  140  1.53
Pcim 8 362  2 471  2 470  2 361  15  0.64
Raciechowice 4 951  896  896  846  16  1.89
Siepraw 6 511  1 526  1 526  1 480  25  1.69
Sułkowice 11 247  2 218  2 217  2 099  34  1.62
Tokarnia 6 536  1 650  1 650  1 576  18  1.14
Wiśniowa 5 537  1 140  1 139  1 097  18  1.64
Ogółem 95 882  24 032  24 022  23 184  325  1.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 180 55.38 0.78
BIŃCZYCKA Elżbieta 28 8.62 0.12
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 3 0.92 0.01
MARENIN Małgorzata Diana 9 2.77 0.04
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 4 1.23 0.02
ŻAK Monika Małgorzata 12 3.69 0.05
ZIMNIAK Robert Roman 14 4.31 0.06
MATHEA Anna Krystyna 5 1.54 0.02
WĄTROBA Sebastian Gabriel 60 18.46 0.26
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 10 3.08 0.04