A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 13.74% 15.33% 16.91% 18.50% 20.08% 21.67% 23.25% 24.84% 26.42% 28.01%
danych 15.32% 16.90% 18.49% 20.07% 21.66% 23.24% 24.83% 26.41% 28.00% 29.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:8 195
% 19.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  324  21.80
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  1 036  18.82
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  204  13.74
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  1 089  20.86
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  465  23.53
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  565  20.89
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  713  19.57
Łabowa 4 170  858  858  831  205  24.67
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  593  18.95
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  649  29.59
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  533  23.43
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  293  20.01
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  291  18.82
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  400  18.34
Rytro 2 989  646  646  621  97  15.62
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  738  15.13
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  8 195  19.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 5 429 66.25 13.20
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 36 0.44 0.09
MULARCZYK Arkadiusz 2 462 30.04 5.98
SIARKA Edward 89 1.09 0.22
MALEC Lucyna 51 0.62 0.12
KIJ Beata Elżbieta 28 0.34 0.07
GILARSKI Mirosław Jan 17 0.21 0.04
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 20 0.24 0.05
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 20 0.24 0.05
RAKOCZY Agnieszka Edyta 43 0.52 0.10