A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 0.64% 1.15% 1.65% 2.16% 2.67% 3.18% 3.68% 4.19% 4.70% 5.20%
danych 1.14% 1.64% 2.15% 2.66% 3.17% 3.67% 4.18% 4.69% 5.19% 5.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:1 038
% 2.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  43  2.89
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  134  2.43
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  37  2.49
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  55  1.05
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  58  2.94
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  39  1.44
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  208  5.71
Łabowa 4 170  858  858  831  20  2.41
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  73  2.33
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  14  0.64
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  83  3.65
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  24  1.64
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  53  3.43
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  47  2.15
Rytro 2 989  646  646  621  17  2.74
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  133  2.73
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  1 038  2.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 636 61.27 1.55
SZEJNA Andrzej Jan 63 6.07 0.15
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 86 8.29 0.21
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 83 8.00 0.20
PIETRZYK Sławomir Jan 20 1.93 0.05
ROMANOWSKA Irena Anna 34 3.28 0.08
BERNAT Franciszek Jan 16 1.54 0.04
ORKISZ Jan 16 1.54 0.04
BARTEL Barbara 45 4.34 0.11
BIESIADA Dominika Anna 39 3.76 0.09