A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 0.55% 0.72% 0.88% 1.05% 1.21% 1.38% 1.54% 1.71% 1.87% 2.04%
danych 0.71% 0.87% 1.04% 1.20% 1.37% 1.53% 1.70% 1.86% 2.03% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:435
% 1.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  17  1.14
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  48  0.87
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  19  1.28
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  29  0.56
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  22  1.11
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  15  0.55
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  80  2.20
Łabowa 4 170  858  858  831  0.84
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  18  0.58
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  18  0.82
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  49  2.15
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  19  1.30
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  16  1.03
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  20  0.92
Rytro 2 989  646  646  621  12  1.93
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  46  0.94
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  435  1.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 259 59.54 0.63
BIŃCZYCKA Elżbieta 45 10.34 0.11
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 25 5.75 0.06
MARENIN Małgorzata Diana 7 1.61 0.02
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 7 1.61 0.02
ŻAK Monika Małgorzata 16 3.68 0.04
ZIMNIAK Robert Roman 16 3.68 0.04
MATHEA Anna Krystyna 7 1.61 0.02
WĄTROBA Sebastian Gabriel 51 11.72 0.12
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 2 0.46 0.00