A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 0.89% 1.08% 1.27% 1.45% 1.64% 1.83% 2.02% 2.21% 2.39% 2.58%
danych 1.07% 1.26% 1.44% 1.63% 1.82% 2.01% 2.20% 2.38% 2.57% 2.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:565
% 1.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  14  0.94
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  64  1.16
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  14  0.94
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  59  1.13
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  32  1.62
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  24  0.89
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  37  1.02
Łabowa 4 170  858  858  831  23  2.77
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  71  2.27
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  24  1.09
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  29  1.27
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  17  1.16
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  28  1.81
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  41  1.88
Rytro 2 989  646  646  621  10  1.61
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  78  1.60
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  565  1.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 314 55.58 0.76
KLUSKA Łukasz Dominik 126 22.30 0.31
KENIG Jerzy 20 3.54 0.05
KASIŃSKI Szymon Witold 23 4.07 0.06
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 14 2.48 0.03
PROCHOWNIK Marlena Anna 10 1.77 0.02
DOBROWOLSKI Witold Jan 13 2.30 0.03
JEDYNAK Małgorzata 12 2.12 0.03
DĘBEK Monika Anna 19 3.36 0.05
KOBYLAS Krzysztof Piotr 14 2.48 0.03