A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 28.36% 30.98% 33.60% 36.22% 38.84% 41.46% 44.08% 46.70% 49.32% 51.94%
danych 30.97% 33.59% 36.21% 38.83% 41.45% 44.07% 46.69% 49.31% 51.93% 54.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:19 157
% 46.57%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  640  43.07
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  2 599  47.21
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  810  54.55
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  2 848  54.56
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  902  45.65
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  1 444  53.38
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  1 033  28.36
Łabowa 4 170  858  858  831  390  46.93
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  1 436  45.88
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  996  45.42
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  785  34.51
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  737  50.34
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  660  42.69
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  1 065  48.83
Rytro 2 989  646  646  621  286  46.05
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  2 526  51.79
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  19 157  46.57
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 5 358 27.97 13.02
DUDA Andrzej Sebastian 6 189 32.31 15.04
TERLECKI Ryszard Iwon 310 1.62 0.75
GOSIEWSKA Beata Barbara 1 386 7.23 3.37
MURZYN Leszek 281 1.47 0.68
PALUCH Anna 842 4.40 2.05
BARTUŚ Barbara Halina 3 888 20.30 9.45
PĘK Bogdan Marek 275 1.44 0.67
BUBULA Barbara Ewa 450 2.35 1.09
CZESAK Edward Stanisław 178 0.93 0.43