A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat nowotarski 

nowotarski
brak 0.14% 0.38% 0.61% 0.85% 1.09% 1.33% 1.56% 1.80% 2.04% 2.27%
danych 0.37% 0.60% 0.84% 1.08% 1.32% 1.55% 1.79% 2.03% 2.26% 2.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:148 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:33 303
Liczba ważnych kart:33 300
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:32 027
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:422
% 1.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowy Targ 26 841  7 042  7 041  6 813  88  1.29
Szczawnica 6 069  1 344  1 344  1 289  15  1.16
Czarny Dunajec 17 359  2 989  2 989  2 864  72  2.51
Czorsztyn 5 837  1 239  1 238  1 181  16  1.35
Jabłonka 13 737  2 861  2 861  2 768  14  0.51
Krościenko nad Dunajcem 5 326  1 202  1 202  1 149  18  1.57
Lipnica Wielka 4 438  884  884  849  20  2.36
Łapsze Niżne 7 188  1 487  1 487  1 430  16  1.12
Nowy Targ 18 125  3 930  3 930  3 762  67  1.78
Ochotnica Dolna 6 320  1 429  1 429  1 378  15  1.09
Raba Wyżna 11 229  2 633  2 632  2 511  22  0.88
Rabka-Zdrój 14 089  3 980  3 980  3 857  42  1.09
Spytkowice 3 330  729  729  690  0.14
Szaflary 8 377  1 554  1 554  1 486  16  1.08
Ogółem 148 265  33 303  33 300  32 027  422  1.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 248 58.77 0.77
KLUSKA Łukasz Dominik 55 13.03 0.17
KENIG Jerzy 13 3.08 0.04
KASIŃSKI Szymon Witold 13 3.08 0.04
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 11 2.61 0.03
PROCHOWNIK Marlena Anna 11 2.61 0.03
DOBROWOLSKI Witold Jan 33 7.82 0.10
JEDYNAK Małgorzata 16 3.79 0.05
DĘBEK Monika Anna 12 2.84 0.04
KOBYLAS Krzysztof Piotr 10 2.37 0.03