A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat olkuski 

olkuski
brak 4.37% 4.93% 5.48% 6.04% 6.60% 7.16% 7.71% 8.27% 8.83% 9.38%
danych 4.92% 5.47% 6.03% 6.59% 7.15% 7.70% 8.26% 8.82% 9.37% 9.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 845
Liczba ważnych kart:21 836
Frekwencja wyborcza:23.46%
Liczba głosów ważnych:20 991
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:1 668
% 7.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowno 8 588  1 880  1 877  1 782  120  6.73
Bolesław 6 553  1 171  1 171  1 121  49  4.37
Klucze 12 560  2 830  2 828  2 704  205  7.58
Olkusz 40 783  10 840  10 837  10 465  846  8.08
Trzyciąż 5 673  839  839  795  79  9.94
Wolbrom 18 978  4 285  4 284  4 124  369  8.95
Ogółem 93 135  21 845  21 836  20 991  1 668  7.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 1 534 91.97 7.31
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 14 0.84 0.07
MULARCZYK Arkadiusz 30 1.80 0.14
SIARKA Edward 13 0.78 0.06
MALEC Lucyna 17 1.02 0.08
KIJ Beata Elżbieta 11 0.66 0.05
GILARSKI Mirosław Jan 10 0.60 0.05
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 12 0.72 0.06
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 9 0.54 0.04
RAKOCZY Agnieszka Edyta 18 1.08 0.09