A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat olkuski 

olkuski
brak 3.82% 4.07% 4.32% 4.56% 4.81% 5.06% 5.31% 5.56% 5.80% 6.05%
danych 4.06% 4.31% 4.55% 4.80% 5.05% 5.30% 5.55% 5.79% 6.04% 6.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 845
Liczba ważnych kart:21 836
Frekwencja wyborcza:23.46%
Liczba głosów ważnych:20 991
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:1 099
% 5.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowno 8 588  1 880  1 877  1 782  68  3.82
Bolesław 6 553  1 171  1 171  1 121  54  4.82
Klucze 12 560  2 830  2 828  2 704  134  4.96
Olkusz 40 783  10 840  10 837  10 465  550  5.26
Trzyciąż 5 673  839  839  795  33  4.15
Wolbrom 18 978  4 285  4 284  4 124  260  6.30
Ogółem 93 135  21 845  21 836  20 991  1 099  5.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 918 83.53 4.37
BIELAN Adam Jerzy 99 9.01 0.47
PUCHAŁA Jan 22 2.00 0.10
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 21 1.91 0.10
CIEŚLAK Michał 5 0.45 0.02
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 3 0.27 0.01
AUGUSTYN Paweł Piotr 2 0.18 0.01
JÓŹWIK Anna Irena 5 0.45 0.02
SADKIEWICZ Łukasz 3 0.27 0.01
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 21 1.91 0.10