A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
brak 5.83% 6.16% 6.50% 6.83% 7.17% 7.50% 7.83% 8.17% 8.50% 8.84%
danych 6.15% 6.49% 6.82% 7.16% 7.49% 7.82% 8.16% 8.49% 8.83% 9.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:2 244
% 7.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  681  7.95
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  287  7.33
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  217  9.17
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  440  6.69
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  81  7.21
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  288  7.66
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  43  5.83
Przeciszów 5 465  959  959  923  79  8.56
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  128  8.53
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  2 244  7.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 1 877 83.65 6.37
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 26 1.16 0.09
MULARCZYK Arkadiusz 37 1.65 0.13
SIARKA Edward 32 1.43 0.11
MALEC Lucyna 33 1.47 0.11
KIJ Beata Elżbieta 27 1.20 0.09
GILARSKI Mirosław Jan 13 0.58 0.04
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 140 6.24 0.48
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 16 0.71 0.05
RAKOCZY Agnieszka Edyta 43 1.92 0.15