A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
brak 2.98% 3.32% 3.65% 3.99% 4.32% 4.66% 4.99% 5.33% 5.66% 6.00%
danych 3.31% 3.64% 3.98% 4.31% 4.65% 4.98% 5.32% 5.65% 5.99% 6.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:1 472
% 5.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  406  4.74
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  199  5.09
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  134  5.66
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  332  5.05
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  37  3.29
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  206  5.48
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  22  2.98
Przeciszów 5 465  959  959  923  41  4.44
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  95  6.33
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  1 472  5.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 1 247 84.71 4.23
BIELAN Adam Jerzy 105 7.13 0.36
PUCHAŁA Jan 17 1.15 0.06
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 26 1.77 0.09
CIEŚLAK Michał 16 1.09 0.05
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 11 0.75 0.04
AUGUSTYN Paweł Piotr 12 0.82 0.04
JÓŹWIK Anna Irena 12 0.82 0.04
SADKIEWICZ Łukasz 8 0.54 0.03
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 18 1.22 0.06