A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
brak 1.49% 1.72% 1.95% 2.18% 2.41% 2.65% 2.88% 3.11% 3.34% 3.57%
danych 1.71% 1.94% 2.17% 2.40% 2.64% 2.87% 3.10% 3.33% 3.56% 3.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:926
% 3.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  323  3.77
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  123  3.14
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  75  3.17
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  199  3.03
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  29  2.58
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  93  2.47
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  11  1.49
Przeciszów 5 465  959  959  923  16  1.73
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  57  3.80
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  926  3.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 507 54.75 1.72
BIŃCZYCKA Elżbieta 58 6.26 0.20
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 39 4.21 0.13
MARENIN Małgorzata Diana 10 1.08 0.03
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 22 2.38 0.07
ŻAK Monika Małgorzata 29 3.13 0.10
ZIMNIAK Robert Roman 15 1.62 0.05
MATHEA Anna Krystyna 11 1.19 0.04
WĄTROBA Sebastian Gabriel 206 22.25 0.70
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 29 3.13 0.10