A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat tarnowski 

tarnowski
brak 0.63% 0.76% 0.90% 1.03% 1.16% 1.30% 1.43% 1.56% 1.69% 1.83%
danych 0.75% 0.89% 1.02% 1.15% 1.29% 1.42% 1.55% 1.68% 1.82% 1.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:157 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 154
Liczba ważnych kart:35 138
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:33 638
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:447
% 1.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciężkowice 8 896  1 649  1 646  1 585  31  1.96
Gromnik 6 771  1 355  1 355  1 295  10  0.77
Lisia Góra 11 325  2 529  2 529  2 446  31  1.27
Pleśna 9 328  2 037  2 037  1 925  27  1.40
Radłów 7 902  1 354  1 354  1 299  16  1.23
Ryglice 9 107  1 782  1 778  1 695  19  1.12
Rzepiennik Strzyżewski 5 363  1 261  1 261  1 201  12  1.00
Skrzyszów 10 898  2 483  2 483  2 392  40  1.67
Tarnów 19 634  5 314  5 308  5 112  71  1.39
Tuchów 14 210  3 682  3 682  3 516  53  1.51
Wierzchosławice 8 540  2 150  2 149  2 052  34  1.66
Wietrzychowice 3 289  685  685  628  11  1.75
Wojnicz 10 536  2 311  2 310  2 214  36  1.63
Zakliczyn 9 684  2 039  2 038  1 940  19  0.98
Żabno 15 294  3 183  3 183  3 063  29  0.95
Szerzyny 6 395  1 340  1 340  1 275  0.63
Ogółem 157 172  35 154  35 138  33 638  447  1.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 228 51.01 0.68
BIŃCZYCKA Elżbieta 37 8.28 0.11
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 21 4.70 0.06
MARENIN Małgorzata Diana 13 2.91 0.04
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 11 2.46 0.03
ŻAK Monika Małgorzata 19 4.25 0.06
ZIMNIAK Robert Roman 14 3.13 0.04
MATHEA Anna Krystyna 47 10.51 0.14
WĄTROBA Sebastian Gabriel 47 10.51 0.14
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 10 2.24 0.03