A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat tarnowski 

tarnowski
brak 5.10% 5.83% 6.56% 7.29% 8.02% 8.75% 9.47% 10.20% 10.93% 11.66%
danych 5.82% 6.55% 7.28% 8.01% 8.74% 9.46% 10.19% 10.92% 11.65% 12.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:157 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 154
Liczba ważnych kart:35 138
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:33 638
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:2 515
% 7.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciężkowice 8 896  1 649  1 646  1 585  95  5.99
Gromnik 6 771  1 355  1 355  1 295  91  7.03
Lisia Góra 11 325  2 529  2 529  2 446  186  7.60
Pleśna 9 328  2 037  2 037  1 925  136  7.06
Radłów 7 902  1 354  1 354  1 299  161  12.39
Ryglice 9 107  1 782  1 778  1 695  143  8.44
Rzepiennik Strzyżewski 5 363  1 261  1 261  1 201  68  5.66
Skrzyszów 10 898  2 483  2 483  2 392  173  7.23
Tarnów 19 634  5 314  5 308  5 112  411  8.04
Tuchów 14 210  3 682  3 682  3 516  246  7.00
Wierzchosławice 8 540  2 150  2 149  2 052  184  8.97
Wietrzychowice 3 289  685  685  628  32  5.10
Wojnicz 10 536  2 311  2 310  2 214  142  6.41
Zakliczyn 9 684  2 039  2 038  1 940  134  6.91
Żabno 15 294  3 183  3 183  3 063  198  6.46
Szerzyny 6 395  1 340  1 340  1 275  115  9.02
Ogółem 157 172  35 154  35 138  33 638  2 515  7.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 862 34.27 2.56
BERKOWICZ Konrad Szczepan 907 36.06 2.70
LEWICKI Dawid Marian 107 4.25 0.32
JAMRO Szymon 83 3.30 0.25
SZTERLEJA Barbara Maria 70 2.78 0.21
CZARNEK Norbert Jerzy 32 1.27 0.10
BANDUŁA Magdalena Maria 62 2.47 0.18
RYŚ Anna Magdalena 87 3.46 0.26
SAWICKA Nina Anna 76 3.02 0.23
SZATAN Jarosław Kazimierz 229 9.11 0.68