A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat tarnowski 

tarnowski
brak 0.74% 0.84% 0.95% 1.05% 1.15% 1.26% 1.36% 1.46% 1.56% 1.67%
danych 0.83% 0.94% 1.04% 1.14% 1.25% 1.35% 1.45% 1.55% 1.66% 1.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:157 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 154
Liczba ważnych kart:35 138
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:33 638
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:441
% 1.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciężkowice 8 896  1 649  1 646  1 585  15  0.95
Gromnik 6 771  1 355  1 355  1 295  15  1.16
Lisia Góra 11 325  2 529  2 529  2 446  18  0.74
Pleśna 9 328  2 037  2 037  1 925  34  1.77
Radłów 7 902  1 354  1 354  1 299  12  0.92
Ryglice 9 107  1 782  1 778  1 695  23  1.36
Rzepiennik Strzyżewski 5 363  1 261  1 261  1 201  13  1.08
Skrzyszów 10 898  2 483  2 483  2 392  36  1.51
Tarnów 19 634  5 314  5 308  5 112  83  1.62
Tuchów 14 210  3 682  3 682  3 516  52  1.48
Wierzchosławice 8 540  2 150  2 149  2 052  26  1.27
Wietrzychowice 3 289  685  685  628  1.43
Wojnicz 10 536  2 311  2 310  2 214  25  1.13
Zakliczyn 9 684  2 039  2 038  1 940  15  0.77
Żabno 15 294  3 183  3 183  3 063  51  1.67
Szerzyny 6 395  1 340  1 340  1 275  14  1.10
Ogółem 157 172  35 154  35 138  33 638  441  1.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 286 64.85 0.85
KLUSKA Łukasz Dominik 40 9.07 0.12
KENIG Jerzy 15 3.40 0.04
KASIŃSKI Szymon Witold 22 4.99 0.07
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 24 5.44 0.07
PROCHOWNIK Marlena Anna 8 1.81 0.02
DOBROWOLSKI Witold Jan 15 3.40 0.04
JEDYNAK Małgorzata 9 2.04 0.03
DĘBEK Monika Anna 8 1.81 0.02
KOBYLAS Krzysztof Piotr 14 3.17 0.04