A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat tatrzański 

tatrzański
brak 0.78% 0.93% 1.09% 1.24% 1.39% 1.55% 1.70% 1.85% 2.00% 2.16%
danych 0.92% 1.08% 1.23% 1.38% 1.54% 1.69% 1.84% 1.99% 2.15% 2.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 904
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 274
Liczba ważnych kart:13 270
Frekwencja wyborcza:24.63%
Liczba głosów ważnych:12 959
% głosów ważnych:97.66%
Liczba głosów na listy komitetu:178
% 1.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zakopane 22 874  6 844  6 842  6 694  85  1.27
Biały Dunajec 5 519  1 066  1 066  1 032  0.78
Bukowina Tatrzańska 10 161  2 314  2 313  2 267  33  1.46
Kościelisko 6 642  1 330  1 329  1 299  30  2.31
Poronin 8 708  1 720  1 720  1 667  22  1.32
Ogółem 53 904  13 274  13 270  12 959  178  1.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 119 66.85 0.92
KLUSKA Łukasz Dominik 13 7.30 0.10
KENIG Jerzy 3 1.69 0.02
KASIŃSKI Szymon Witold 8 4.49 0.06
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 6 3.37 0.05
PROCHOWNIK Marlena Anna 1 0.56 0.01
DOBROWOLSKI Witold Jan 21 11.80 0.16
JEDYNAK Małgorzata 1 0.56 0.01
DĘBEK Monika Anna 5 2.81 0.04
KOBYLAS Krzysztof Piotr 1 0.56 0.01