A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wadowicki 

wadowicki
brak 6.91% 7.96% 9.01% 10.07% 11.12% 12.17% 13.22% 14.27% 15.33% 16.38%
danych 7.95% 9.00% 10.06% 11.11% 12.16% 13.21% 14.26% 15.32% 16.37% 17.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 894
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 537
Liczba ważnych kart:27 531
Frekwencja wyborcza:21.87%
Liczba głosów ważnych:26 513
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:2 329
% 8.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrychów 35 025  9 145  9 144  8 845  611  6.91
Brzeźnica 7 922  1 276  1 275  1 221  104  8.52
Kalwaria Zebrzydowska 15 716  3 149  3 149  3 035  323  10.64
Lanckorona 4 700  809  809  778  73  9.38
Mucharz 3 158  708  708  671  48  7.15
Spytkowice 8 047  1 471  1 471  1 379  134  9.72
Stryszów 5 396  933  933  878  153  17.43
Tomice 5 962  1 083  1 082  1 034  88  8.51
Wadowice 30 632  6 910  6 907  6 691  573  8.56
Wieprz 9 336  2 053  2 053  1 981  222  11.21
Ogółem 125 894  27 537  27 531  26 513  2 329  8.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 1 755 75.35 6.62
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 19 0.82 0.07
MULARCZYK Arkadiusz 59 2.53 0.22
SIARKA Edward 66 2.83 0.25
MALEC Lucyna 44 1.89 0.17
KIJ Beata Elżbieta 25 1.07 0.09
GILARSKI Mirosław Jan 7 0.30 0.03
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 18 0.77 0.07
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 293 12.58 1.11
RAKOCZY Agnieszka Edyta 43 1.85 0.16