A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wadowicki 

wadowicki
brak 3.42% 3.73% 4.03% 4.34% 4.64% 4.95% 5.25% 5.56% 5.86% 6.17%
danych 3.72% 4.02% 4.33% 4.63% 4.94% 5.24% 5.55% 5.85% 6.16% 6.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 894
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 537
Liczba ważnych kart:27 531
Frekwencja wyborcza:21.87%
Liczba głosów ważnych:26 513
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:1 474
% 5.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrychów 35 025  9 145  9 144  8 845  514  5.81
Brzeźnica 7 922  1 276  1 275  1 221  79  6.47
Kalwaria Zebrzydowska 15 716  3 149  3 149  3 035  193  6.36
Lanckorona 4 700  809  809  778  44  5.66
Mucharz 3 158  708  708  671  34  5.07
Spytkowice 8 047  1 471  1 471  1 379  84  6.09
Stryszów 5 396  933  933  878  30  3.42
Tomice 5 962  1 083  1 082  1 034  56  5.42
Wadowice 30 632  6 910  6 907  6 691  355  5.31
Wieprz 9 336  2 053  2 053  1 981  85  4.29
Ogółem 125 894  27 537  27 531  26 513  1 474  5.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 1 240 84.12 4.68
BIELAN Adam Jerzy 107 7.26 0.40
PUCHAŁA Jan 25 1.70 0.09
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 33 2.24 0.12
CIEŚLAK Michał 11 0.75 0.04
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 14 0.95 0.05
AUGUSTYN Paweł Piotr 7 0.47 0.03
JÓŹWIK Anna Irena 14 0.95 0.05
SADKIEWICZ Łukasz 5 0.34 0.02
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 18 1.22 0.07