A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wadowicki 

wadowicki
brak 0.45% 0.80% 1.15% 1.51% 1.86% 2.21% 2.56% 2.91% 3.27% 3.62%
danych 0.79% 1.14% 1.50% 1.85% 2.20% 2.55% 2.90% 3.26% 3.61% 3.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 894
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 537
Liczba ważnych kart:27 531
Frekwencja wyborcza:21.87%
Liczba głosów ważnych:26 513
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:488
% 1.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrychów 35 025  9 145  9 144  8 845  220  2.49
Brzeźnica 7 922  1 276  1 275  1 221  12  0.98
Kalwaria Zebrzydowska 15 716  3 149  3 149  3 035  47  1.55
Lanckorona 4 700  809  809  778  10  1.29
Mucharz 3 158  708  708  671  0.45
Spytkowice 8 047  1 471  1 471  1 379  26  1.89
Stryszów 5 396  933  933  878  11  1.25
Tomice 5 962  1 083  1 082  1 034  41  3.97
Wadowice 30 632  6 910  6 907  6 691  101  1.51
Wieprz 9 336  2 053  2 053  1 981  17  0.86
Ogółem 125 894  27 537  27 531  26 513  488  1.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 338 69.26 1.27
KLUSKA Łukasz Dominik 32 6.56 0.12
KENIG Jerzy 12 2.46 0.05
KASIŃSKI Szymon Witold 12 2.46 0.05
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 14 2.87 0.05
PROCHOWNIK Marlena Anna 23 4.71 0.09
DOBROWOLSKI Witold Jan 8 1.64 0.03
JEDYNAK Małgorzata 15 3.07 0.06
DĘBEK Monika Anna 15 3.07 0.06
KOBYLAS Krzysztof Piotr 19 3.89 0.07