A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wielicki 

wielicki
brak 6.87% 8.00% 9.13% 10.26% 11.39% 12.52% 13.64% 14.77% 15.90% 17.03%
danych 7.99% 9.12% 10.25% 11.38% 12.51% 13.63% 14.76% 15.89% 17.02% 18.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 183
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 603
Liczba ważnych kart:23 596
Frekwencja wyborcza:25.89%
Liczba głosów ważnych:22 858
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:2 155
% 9.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biskupice 7 368  1 860  1 859  1 790  325  18.16
Gdów 13 416  2 879  2 879  2 781  363  13.05
Kłaj 8 274  1 905  1 904  1 844  182  9.87
Niepołomice 19 775  5 010  5 010  4 848  488  10.07
Wieliczka 42 350  11 949  11 944  11 595  797  6.87
Ogółem 91 183  23 603  23 596  22 858  2 155  9.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 1 687 78.28 7.38
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 12 0.56 0.05
MULARCZYK Arkadiusz 30 1.39 0.13
SIARKA Edward 30 1.39 0.13
MALEC Lucyna 17 0.79 0.07
KIJ Beata Elżbieta 9 0.42 0.04
GILARSKI Mirosław Jan 8 0.37 0.03
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 6 0.28 0.03
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 9 0.42 0.04
RAKOCZY Agnieszka Edyta 347 16.10 1.52