A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wielicki 

wielicki
brak 1.56% 1.66% 1.75% 1.85% 1.94% 2.04% 2.14% 2.23% 2.33% 2.42%
danych 1.65% 1.74% 1.84% 1.93% 2.03% 2.13% 2.22% 2.32% 2.41% 2.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 183
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 603
Liczba ważnych kart:23 596
Frekwencja wyborcza:25.89%
Liczba głosów ważnych:22 858
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:526
% 2.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biskupice 7 368  1 860  1 859  1 790  28  1.56
Gdów 13 416  2 879  2 879  2 781  67  2.41
Kłaj 8 274  1 905  1 904  1 844  44  2.39
Niepołomice 19 775  5 010  5 010  4 848  122  2.52
Wieliczka 42 350  11 949  11 944  11 595  265  2.29
Ogółem 91 183  23 603  23 596  22 858  526  2.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 299 56.84 1.31
BIŃCZYCKA Elżbieta 47 8.94 0.21
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 11 2.09 0.05
MARENIN Małgorzata Diana 2 0.38 0.01
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 9 1.71 0.04
ŻAK Monika Małgorzata 14 2.66 0.06
ZIMNIAK Robert Roman 8 1.52 0.03
MATHEA Anna Krystyna 10 1.90 0.04
WĄTROBA Sebastian Gabriel 108 20.53 0.47
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 18 3.42 0.08