A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wielicki 

wielicki
brak 0.89% 0.98% 1.07% 1.16% 1.25% 1.34% 1.43% 1.52% 1.61% 1.70%
danych 0.97% 1.06% 1.15% 1.24% 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.69% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 183
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 603
Liczba ważnych kart:23 596
Frekwencja wyborcza:25.89%
Liczba głosów ważnych:22 858
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:260
% 1.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biskupice 7 368  1 860  1 859  1 790  22  1.23
Gdów 13 416  2 879  2 879  2 781  39  1.40
Kłaj 8 274  1 905  1 904  1 844  33  1.79
Niepołomice 19 775  5 010  5 010  4 848  43  0.89
Wieliczka 42 350  11 949  11 944  11 595  123  1.06
Ogółem 91 183  23 603  23 596  22 858  260  1.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 175 67.31 0.77
KLUSKA Łukasz Dominik 21 8.08 0.09
KENIG Jerzy 5 1.92 0.02
KASIŃSKI Szymon Witold 10 3.85 0.04
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 8 3.08 0.03
PROCHOWNIK Marlena Anna 8 3.08 0.03
DOBROWOLSKI Witold Jan 12 4.62 0.05
JEDYNAK Małgorzata 10 3.85 0.04
DĘBEK Monika Anna 3 1.15 0.01
KOBYLAS Krzysztof Piotr 8 3.08 0.03