A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat białobrzeski 

białobrzeski
brak 1.06% 1.19% 1.32% 1.44% 1.57% 1.70% 1.83% 1.96% 2.08% 2.21%
danych 1.18% 1.31% 1.43% 1.56% 1.69% 1.82% 1.95% 2.07% 2.20% 2.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 586
Liczba ważnych kart:4 585
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:4 374
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:68
% 1.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białobrzegi 8 511  1 651  1 650  1 588  19  1.20
Promna 4 588  847  847  806  10  1.24
Radzanów 3 046  590  590  554  11  1.99
Stara Błotnica 4 105  566  566  537  12  2.23
Stromiec 4 502  540  540  513  12  2.34
Wyśmierzyce 2 422  392  392  376  1.06
Ogółem 27 174  4 586  4 585  4 374  68  1.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 35 51.47 0.80
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 5 7.35 0.11
FLAKIEWICZ Marcin 1 1.47 0.02
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 0 0.00 0.00
BIEŃKOWSKI Krzysztof 4 5.88 0.09
BARAŃSKI Rafał Paweł 2 2.94 0.05
SZUMIATA Tadeusz 7 10.29 0.16
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 2 2.94 0.05
CIEŚLIK Grażyna Bożena 5 7.35 0.11
KUKIEŁKA Sylwia 7 10.29 0.16