A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat białobrzeski 

białobrzeski
brak 1.99% 2.72% 3.45% 4.19% 4.92% 5.65% 6.38% 7.11% 7.85% 8.58%
danych 2.71% 3.44% 4.18% 4.91% 5.64% 6.37% 7.10% 7.84% 8.57% 9.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 586
Liczba ważnych kart:4 585
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:4 374
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:214
% 4.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białobrzegi 8 511  1 651  1 650  1 588  110  6.93
Promna 4 588  847  847  806  16  1.99
Radzanów 3 046  590  590  554  11  1.99
Stara Błotnica 4 105  566  566  537  20  3.72
Stromiec 4 502  540  540  513  22  4.29
Wyśmierzyce 2 422  392  392  376  35  9.31
Ogółem 27 174  4 586  4 585  4 374  214  4.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 147 68.69 3.36
KOSESKI Adam Waldemar 7 3.27 0.16
IWANIAK Ilona 5 2.34 0.11
REJMER Leszek 17 7.94 0.39
MALINOWSKA Teresa 10 4.67 0.23
MIĄSKO Krzysztof 6 2.80 0.14
ANDRYCHOWSKI Janusz 0 0.00 0.00
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 6 2.80 0.14
MAKAREWICZ Błażej 8 3.74 0.18
STĄSIEK Zbigniew 8 3.74 0.18