A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat białobrzeski 

białobrzeski
brak 0.74% 0.91% 1.07% 1.24% 1.40% 1.57% 1.73% 1.90% 2.06% 2.23%
danych 0.90% 1.06% 1.23% 1.39% 1.56% 1.72% 1.89% 2.05% 2.22% 2.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 586
Liczba ważnych kart:4 585
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:4 374
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:54
% 1.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białobrzegi 8 511  1 651  1 650  1 588  22  1.39
Promna 4 588  847  847  806  0.99
Radzanów 3 046  590  590  554  0.90
Stara Błotnica 4 105  566  566  537  0.74
Stromiec 4 502  540  540  513  1.17
Wyśmierzyce 2 422  392  392  376  2.39
Ogółem 27 174  4 586  4 585  4 374  54  1.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 17 31.48 0.39
CZARNECKI Norman Tomasz 15 27.78 0.34
PIÓRO Tomasz Grzegorz 1 1.85 0.02
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 4 7.41 0.09
GŁOWACKI Piotr 3 5.56 0.07
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 1 1.85 0.02
SMOSARSKA Dorota 2 3.70 0.05
KORZENIEWSKA Magdalena 5 9.26 0.11
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 1 1.85 0.02
CZYŻEWSKI Przemysław 5 9.26 0.11