A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat białobrzeski 

białobrzeski
brak 43.07% 44.83% 46.58% 48.34% 50.10% 51.86% 53.61% 55.37% 57.13% 58.88%
danych 44.82% 46.57% 48.33% 50.09% 51.85% 53.60% 55.36% 57.12% 58.87% 60.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 586
Liczba ważnych kart:4 585
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:4 374
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:2 153
% 49.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białobrzegi 8 511  1 651  1 650  1 588  684  43.07
Promna 4 588  847  847  806  361  44.79
Radzanów 3 046  590  590  554  271  48.92
Stara Błotnica 4 105  566  566  537  322  59.96
Stromiec 4 502  540  540  513  287  55.95
Wyśmierzyce 2 422  392  392  376  228  60.64
Ogółem 27 174  4 586  4 585  4 374  2 153  49.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 173 8.04 3.96
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 240 11.15 5.49
WARGOCKA Teresa Anna 14 0.65 0.32
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 1 628 75.62 37.22
PIŁKA Marian 21 0.98 0.48
TCHÓRZEWSKI Karol 11 0.51 0.25
GÓRSKA Agnieszka Beata 31 1.44 0.71
CICHOLSKA Anna Ewa 9 0.42 0.21
PŁOCHA Grzegorz 7 0.33 0.16
OLĘDZKA Anna 19 0.88 0.43